Hz.Muhammedin Getirdiği İlim

2009-05-06 15:32:00

Hz. Peygamberin yaşadığı dönemde okuma yazma bilenlerin sayısının çok düşük olduğu bilinmektedir.Bunda Arapların çoğunun göçebe hayat yaşamalarının ve kan davaları,aşirte kavgalarından okumaya zaman ayırmamalarının sebepler arasında sayılabileceğini düşünüyoruz.Böyle bir ortamda okuldan bahsetmek de yanlış olsa gerek....


İslam’ın bu katı cehaleti ortadan kaldırmak için ne yaptığını merak ediyorsunuz. Size ilk mesajımda genel bir tespit yaptım. Peygamberliğinin ilk 16-17 yılkı tamamen bilinçlenme ve bilgilenmeye ayırtılmıştır. Verilmek istenen en büyük bilinç var oluşunun anlamını sorgulayarak evrenin tek bir gücün denetiminde olduğuna iman edilmesi olmuştur. Bu olduğunda diğerlerinin ardından çorap söküğü gibi geleceği düşünülmüştür. İslamın gelmeden önceki çağa cahiliye adını vermesi de ilme verilen önemin bir göstergesi sayılabilir.

Ama kendi çapında okul sayılabilecek bazı kurumları size yazabilirim. İlki darul erkamdır. Erkam adlı sahabenin evi mekke döneminde inanan müslümanların hem bilinçlenmeyi hem de bilgilenmeyi elde etmek için toplandıkları yer olmuştur.Hz.Muhammed bu evde müslümanlara ahlaki ve imani ilkeleri öğretiyor ve onları bilinçlendiriyordu...Bu okul henüz islamın ilk tebliğe başladığı dönemde olmuştur.


Bunun gibi bazı müslümanların evi de okuma ve bildiklerini paylaşma için hizmet yeri olarak kullanılmıştır.Hz.Ömerin müslüman oluşu anlatılırken eniştesinin evine uğradığı ve orada okunan Kuranın içerik ve belağatından etkilendiği anlatılır.Öyle görülüyor ki inanan her müslüman ailesine de islamın ilkelerini,ilmin önemini cehaletin boşluğunu anlatıyordu....


Medine’ye hicretle gerçek anlamda ilim öğrenme ve yayma ortamı doğabilmiştir. Kurulan nebevi mescidde Müslümanlar her türlü ilmi öğrenmişlerdir. Hatta bu mescidde ilk öğretmenin musab b.umeyr olduğu bilinmektedir. Bu okul öyle bir okul olmuş ki içinde kendisini maneviyata kaptıran suffe ashabını çıkarmıştır. Suffe ashabı ise sonraki zamanlarda islamın insanlara öğrenilmesi için en büyük görevi üstlenmişleridir. Suffe mescidin içinde daha da uzmanlaşanların bulunduğu bir mekân olarak sayılabilir.


İslam’ın ilim öğrenmeye verdiği önem sadece barış dönemleriyle sınırlı olmamıştır.Bedir savaşında esir düşen ve okuma yazması olan Mekkelilerin okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılması istenmiştir.Her okuma yazması olan on tane Medineli çocuğa okuma yazma öğrettiği takdirde serbest olacaktı....


Buraya kadar yazdıklarım sakin kafayla yazdıklarınıza birer cevap niteliğindedir. Bundan sonraki cevaplar ise duygusal reflekslerle yazmış olduğun iddialarınıza olacaktır.


1.Gereksiz gördüğün tekrarlardan birisi de Kuranın düşünemez misiniz? Akıl etmez misiniz? sorularıdır. Kuranın sizin deyişinizle en bıktırıcı tekrarlarından birisi de defaeten düşünmeye ve akletmeye teşvik olmuştur. Bunu belki savaş ayetlerinden daha çok görebilme imkanınız mevcut...Demek bazı tekrarlar bazı konuların önemini vurgulamaya yönelik olmuştur.


2.Kuranın içinde ilme ve öğrenmeye teşvik edici ayetlerde bulunmaktadır.Okumanın emredilmesi(alak1)Bilenlerle bilmeyenlerin bir olmayacağının söylenmesi (zümer 9), bilmeyenlerin bilenlere sormasının tembihlenmesi,gerçek sorumluluk sahibi olanların ilim insanları olduğunun söylenmesi,ilim sahiplerinin manevi derecelerinin artacağının ifade edilmesi şu anda aklımda olan Kurani yaklaşımlardır.Kuranın genel kural verdiği ve detayını hz. Muhammedin uygulamalarına bıraktığını düşündüğümüzde Sözlerinde ilmin önemi hakkında sağlam çok ifadeye rastlıyoruz...Size Kuran sözlüklerinde ilim,hikmet,akletme ve düşünme gibi sözleri aratmanızı önerebilirim.


3...İslamın bizatihi kendisi ilme öncülük etmiş.Bundan dolayı hiçbir şeyi bilmeyen arap çöllerinde içtihad yaygınlaşmıştır.Hz.Ömer Hz.Ali, İbni Mesud, zeyd b.sabiT,Muaz b.cebel....vd niceleri daha hz.Peygamber hayatta iken insanlara ilim öğretmeye başlamışlardır.Sizin islama bakış açınız islamın ilme bakış açısını da etkilemiş gözüküyor...Allah Allah teraneleriyle savaşa çıkanların boş yere kan akıttıklarını düşünmeniz bile sizin olay hakkında ne kadar önyargılı olduğunuzu göstermektedir.Şunu inanmıyorsanız da bilin ki islam kan akıtmanın en son merhale olduğunu aslolan dil ile cihad yani ilimle islamı anlatma olduğunu özellikle vurgulamıştır.Dönemin konjöktörü gereği müslümanların yok olmamak için zulme karşı olan mücadelelerini boş yere görmek tarih bilginizin yanlı olduğunu göstermektedir.

402
0
0
Yorum Yaz